Sfera (yun. sphaira — shar) — barcha nuqtalari fazoning biror O nuqtasidan bir xil R masofada yotadigan berk sirt, O nuqta S. markazi, S. markazini uning biror nuqtasi bilan tutashtiruvchi R kesma S. radiusi deyiladi. S. markazidan oʻtuvchi tekislik uni katta aylana boʻylab kesadi. S.ga oʻtkazilgan urinma tekislik urinish nuktasiga oʻtkazilgan radiusga tik boʻladi. Yuzi Sq4kR2 ga teng . Fazoning S. bilan chegaralangan va uning markazini oʻz ichiga olgan qismi shar deyiladi. Sharning hajmi V — %kR’ formula bilan ifodalanadi.