Siyoh pigmentlar yoki bo'yoqlardan tarkib topgan suyuq yoki pasta shaklida bo'lib, tasvir, matn yoki dizayn yaratishda sirtni ranglash uchun ishlatiladi. Siyoh qalam, cho'tka yoki qush pati bilan chizish va yozish uchun ishlatiladi. Pasta shaklidagi qalinroq siyohlar harfli va litografik bosimlarda keng qo'llaniladi.

Germaniyadan siyoh idishlari
Yozish uchun siyoh va qush pati