Skalar (lotincha: scalaris — pogʻonali) — fizik miqdor. Yoʻnalishga ega boʻlmagan (vektor kattaliklardan farqli ravishda) va faqat son bilan ifodalanadigan fizik kattalik. Massa, yuza, vaqt, temperatura, hajm, zichlik, energiya va boshqalar.