Solishtirma erish issiqligi — izobarik-izotermik tizimda bir kilogramm moddani kristall holatdan suyuqlikka oʻtkazish uchun sarflanadigan issiqlik miqdori. SIga koʻra solishtirma erish issiqligi J/kg da oʻlchanadi.