Solishtirma qaynash issiqligi — izotermik tizimda bir kilogramm moddani gaz holatiga oʻtkazish uchun sarflanadigan issiqlik miqdori. SIga koʻra solishtirma qaynash issiqligi J/kg da oʻlchanadi.