Tetraedr (tetra... va yun. hedra — yoq, asos) — uch burchakli piramida. T.ning yokdari muntazam uchburchaklardan iborat boʻlsa, u muntazam T. deyiladi. Muntazam T. — muntazam koʻpyoklarning 5 ta turidan biri; uning 4 ta (uch burchakli) yoqlari, 4 ta uchi va 6 ta kirrasi bor. Muntazam T. qolgan 4 ta muntazam koʻpyoqlilardan farqli ravishda simmetriya markaziga ega boʻlmaydi. Muntazam T. ning 6 ta simmetriya tekisligi boʻlib, bu tekisliklarning har biri T. ning bir qirrasi va bu kirra bilan uchrashmaydigan qirrasining oʻrtasidan oʻtadi.