UTC+5 - soat mintaqasi hisoblanadi. UTC +5 soat mintaqasiga Oʻzbekiston ham kiradi.

UTC +5 soat mintaqasi havoramg liniyada koʻrsatilgan

Quyida UTC+5 vaqt mintaqasi amal qiladigan davlat va hududlar keltirilgan.

Butun yil davomida tahrir

Yozda shimoliy yarimsharda tahrir

2010-yilning 28-martidan oldinlari amal qilgan tahrir