Vodorod bogʻlanish – koʻpincha donor-aksektor reaksiyalarda boradigan bogʻlanish. Masalan: H2O = HOH ga teng. Sababi suv, 2ta Vodorod 1ta Kisloroddan tashkil topgan.

Vodorod bogʻ – bir yoki ikki molekuladagi ikki yoki bir necha atom orasida vodorod atomi orqali bogʻlanish. Vodorod boshqa elementlardan atomida yagona elektroni borligi bilan farq qiladi. U bu elektronini elektr-manfiyroq elementga berib, ionli yoki qutbli birikma hosil qilganida, uning yadrosi (N+) butunlay yoki bir qadar elektrsizlanadi. N+ ionining radiusi juda kichik boʻlganligidan, u oʻz atrofida anchagina kuchli elektr maydonini vujudga ke l tirad i. Agar bunday yadro oldiga elektrmanfiyroq bir element yaqin kelsa, uning elektronlarini tortadi va natijada vodorod bogʻlanish hosil boʻladi.

Turlari tahrir

Vodorod bogʻlanish asosan 2 xil turda boʻladi.

1.Ichki molekulyar[ koʻp atomli spirtlar, amino kislotalar, oqsillar, uglevodorodlar va DNK ]

2.Molekulalar aro[ (H2O), bir atomli spirtlar, kislotalar]

Vodorod bogʻlanish hosil qila oladigan elementlar➖ Ftor. Kislorod. Oltingugurt. Xlor. Fosfor. Azot.(F . O . S . CL . P . N).

Adabiyotlar tahrir

  • OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil