Водород боғланиш - кўпинча донор-акцектор реакцияларда борадиган боғланиш. Масалан: H2O = HOH га тенг. Сабаби сув, 2та Водород 1та Кислороддан ташкил топган.

Vodorod bogʻ — bir yoki ikki molekuladagi ikki yoki bir necha atom orasida vodorod atomi orqali bogʻlanish. Vodorod boshqa elementlardan atomida yagona elektroni borligi bilan farq qiladi. U bu elektronini elektr-manfiyroq elementga berib, ionli yoki qutbli birikma hosil qilganida, uning yadrosi (N+) butunlay yoki bir qadar elektrsizlanadi. N+ ionining radiusi juda kichik boʻlganligidan, u oʻz atrofida anchagina kuchli elektr maydonini vujudga ke l tirad i. Agar bunday yadro oldiga elektrmanfiyroq bir element yaqin kelsa, uning elektronlarini tortadi va natijada vodorod bogʻlanish hosil boʻladi.

AdabiyotlarTahrirlash

Vodorod bog'lanish asosan 2 xil turda bo'ladi.

1.Ichki molekulyar[ ko'p atomli spirtlar,amino kislotalar,oqsillar,uglevodorodlar va DNK ]

2.Molekulalar aro[ (H2O),bir atomli spirtlar,kislotalar]

Vodorod bog'lanish hosil qila oladigan elementlar➖ Ftor. Kislorod. Oltingugurt. Xlor. Fosfor. Azot.(F . O . S . CL . P . N ).

  • OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil