Xalqaro konvensiyalar - xalkaro shartnoma turlaridan biri; davlatlarning, odatda, bironbir ixtisoslashgan sohada oʻzaro huquq va majburiyatlarini belgilaydi. Koʻp tomonlama Xalqaro konvensiyalar umumiy xarakterdagi normalarni oʻz ichiga oladi (mas, xalqaro gumanitar huquq boʻyicha 1899 va 1907 yillardagi Gaaga konvensiyalari, 1949 yildagi Jeneva konvensiyalari va boshqalar). Aksariyat Xalqaro konvensiyalar BMT va uning ixtisoslashgan xalqaro tashkilotlari tomonidan qabul qilinadi.[1]

Manbalar tahrir