Boʻsa oʻpichning bir turi boʻlib, unda oʻpishayotganlarning lablari oʻzaro bevosita aloqada boʻladi. Odatda, ishqiy munosabatdagi shaxslar tomonidan ishlatiladi. Boʻsaning chuqur seksual kontekstli koʻrinishi fransuz boʻsasi deyiladi. Bunda kamida bir ishtirokchining tili boshqa ishtirokchining ogʻziga kiradi.

Boʻsa
Boʻsa, Francesco Hayez, XIX asr.

Maxluq boʻsa bu inglizlar orasida keng tarqalgan bo'lib bu turdagi boʻsada ikki jins vakillarining birining faolligi kuzatiladi. Avvaliga lablar birlashadi soʻngra pastki lab ohistalik bilan tishlar yordamida oʻynaladi bu holat esa kamida 2 koʻpi bilan 7 daqiqa davom etadi.