Endokrin bezlar (endo... va yun kppo—ajrataman) — ichki sekretsiya bezlari. Endokrin bezlarga gipofiz, qalqonsimon bez, qalqonsimon bez oldi bezlari, buyrak usti bezlari, meʼda osti bezining orolcha qismi, jinsiy bezlar, shuningdek, epifiz va ayrisimon bez kiradi

Ichki sekretsiya bezlari o'zidan garmonla ajratib chiqaradi. Garmonlar inson organizmda asosiy vazifalarni bajaradi. Misol : oshqozon osti bezi o'zidan Insulin garmonini ishlab chiqaradi. Bu garmon ovqat hazm qilish jarayonida glyukozani parchalab beradi. Agarda Insulin garmoni sust bo'lsa qandli diabet kesalligi yuzaga keladi.Tahrirlash