Tanlangan maqolalar hajmlariga koʻra:

Maqola Hajm (bayt)
Alisher Navoiy 51820
Falsafa 62357
Koreya Respublikasi 36388
Cristiano Ronaldo 44196
Yulduz 109223
Tehron 61741
Halab 57314
Qorabuloq (Sayram tumani) 52466
Encyclopædia Britannica 63341
Britaniya imperiyasi 82280
Texas 141198
Palov 38488
Abdurauf Fitrat 38050
Ispaniya imperiyasi 107303