Foydalanuvchi:Abdulla/TM hajmlari

Tanlangan maqolalar hajmlariga koʻra:

Maqola Hajm (bayt)
Alisher Navoiy 58406
Falsafa 61997
Koreya Respublikasi 35787
Cristiano Ronaldo 36384
Yulduz 104600
Tehron 60685
Halab 55221
Qorabuloq (Sayram tumani) 42686
Encyclopædia Britannica 60250
Britaniya imperiyasi 80934
Texas 130775
Palov 38488
Abdurauf Fitrat 38957
Ispaniya imperiyasi 106331