Tanlangan maqolalar hajmlariga koʻra:

Maqola Hajm (bayt)
Alisher Navoiy 58523
Falsafa 62368
Koreya Respublikasi 36396
Cristiano Ronaldo 41050
Yulduz 110057
Tehron 61406
Halab 56949
Qorabuloq (Sayram tumani) 52244
Encyclopædia Britannica 63371
Britaniya imperiyasi 81848
Texas 140731
Palov 38488
Abdurauf Fitrat 37120
Ispaniya imperiyasi 107212