Crystal Clear action run.png Ushbu foydalanuvchi botdir, uning egasi: javadyou (munozara).

U qoʻlda bajarilishi koʻp vaqt talab etuvchi mayda tahrirlar qiladi.
Administratorlar: bu bot keraksiz yoki nosoz ishlayapti, deb oʻylasangiz, iltimos uni chetlashtiring.


Javayou userpage on fa.wiki