Hayvonlar morfologiyasi (lot. togrpe — shakl va ...logiya) — hayvonlar organizmi shakli va guzilishining xususiy (ontogenez) va tarixiy (filogenez) rivojlanishi toʻgʻrisidagi taʼlimot (qarang Hayvonlar solishtirma anatomiyasi, Gistologiya, Sitologiya, Embriologiya).