Ijtimoiy fanlar — jamiyat va odam hulqi bilan bog'liq fanlar majmui. Ular qatoriga quyidagi fanlar kiradi:

Tarixi va kelib chiqishi Tahrirlash

Ijtimoiy fanlar

Metologiya va metodlari Tahrirlash

Amaliy ijtimoiy tadqiqotlar Tahrirlash

Ijtimoiy nazariyalar Tahrirlash