Klassik mexanika - fizikaning makroskopik jismlar harakatini oʻrganuvchi sohasidir. U fan va texnikaning eng qadimiy va katta sohalaridandir. Klassik mexanika baʼzan Nyuton mexanikasi bilan adashtiriladi, biroq u klassik mexanikaning xususiy holidir.

Klassik mexanika oʻz ichiga turli agregat hollardagi jismlar harakatini va oqimini izohlovchi fan sohalarini (aerodinamika, gidrodinamika va hk.) oʻz ichiga oladi. Yorugʻlik tezligiga yaqin tezliklarda harakatlanuvchi jismlar harakatini oʻrganish uchun klassik mexanika maxsus nisbiylik nazariyasidan foydalanadi.

Klassik mexanika mexanikaning ostonasidir. Mexanikaning mikroskopik jismlar harakatini oʻrganuvchi sohasi esa kvant mexanikasi deb ataladi.