Bosh menuni ochish

Klassik mexanika fizikaning makroskopik jismlar harakatini oʻrganuvchi sohasidir. U fan va texnikaning eng qadimiy va katta sohalaridandir. Klassik mexanika baʼzan Newton mexanikasi bilan adashtiriladi, biroq u klassik mexanikaning xususiy holidir, xolos.

Klassik mexanika oʻz ichiga turli agregat hollardagi jismlar harakatini va oqimini izohlovchi fan sohalarini (aerodinamika, gidrodinamika va hk.) oladi. Yorugʻlik tezligiga yaqin tezliklarda harakatlanuvchi jismlar harakatini oʻrganish uchun klassik mexanika maxsus nisbiylik nazariyasidan foydalanadi.

Klassik mexanika mexanikaning ostsohasidir. Mexanikaning mikroskopik jismlar harakatini oʻrganuvchi ostsohasi esa kvant mexanikasi deb ataladi.