Konstitutsiya (lotincha: constitutio — „tuzilish“, „tuzuk“) — davlatning asosiy qonuni. Respublika Davlat Konstitutsiya 1992-yil 8-dekabr kuni Respublika Oliy Majlisi XII - chaqiriq XI - sessiyasida qabul qilingan. Konstitutsiyamiz 6 ta bo'lim, 26 bob, 128 moddadan iborat bo'lib, ularning barchasida adolat ustuvordir, ya'ni - Respublikamiz fuqorolarining, o'smirlarning va kichik yoshdagi bolajonlarning huquq va burchlari aniq belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o'zbek xalqning tarixi, madaniy merosi, milliy an'analari, qadriyatlari, azaliy udumlari, ildizlarga tayanilgan jaxon tajribasi, umume'etirof etilgan xalqaro huquqiy normalar, qoidalari bilan hamohang tarzda yaratilgan.

Qomusimni bugun bilmoq istadim,

Har moddasin dilga solmoq istadim.

Qomus erur qonunlarni to'plami,

Qonunlarni dildan tuymoq istadim.

ManbalarTahrirlash