Oʻzbekiston bosh vazirlari roʻyxati

O'zbekiston Respublikasi vazirlar ro'yhati

Oʻzbekiston SSR vazirlari royhati

tahrir