Sotsialistik davlatlar

XX-asrdagi Sotsialistik davlatlar
Sotsialistik davlatlar va XX-asrdagi marksist-leninist boshqaruv partiyalari bor «Sotsialistik yoʻnalishli» davlatlar
Sotsializmni eʼlon qilgan barcha davlatlar
Hozirgi paytdagi sotsialistik davlatlar

Sotsialistik davlatlar - SSSRda Sovuq urush paytidagi sotsializmni qabul qilgan davlatlar nazarda tutilgan.

Hukmronligi barham topgan sotsialistik davlatlarTahrirlash

Davlat Hukmronlik yillari
  Sovet Sotsialistik Respublikalari Ittifoqi 1922-1991
  Albaniya Xalq Sotsialistik Respublikasi 1946-1992
  Bolgariya Xalq Respublikasi 1946-1990
  Mojariston Xalq Respublikasi 1949-1989
  Olmoniya Demokratik Respublikasi 1949-1990
  Moʻgʻuliston Xalq Respublikasi 1924-1992
  Polsha Xalq Respublikasi 1952-1989
  Ruminiya Sotsialistik Respublikasi 1947-1989
  Chexoslivakiya Sotsialistik Respublikasi 1948-1990
  Yugoslaviya Sotsialistik Federativ Respublikasi 1955-1992

Hozirgi kunda amaldagi sotsialistik davlatlarTahrirlash

Davlat
  Xitoy Xalq Respublikasi
  Vyetnam Sotsialistik Respublikasi
  Koreys Xalq Demokratik Respublikasi
  Laos Xalq Demokratik Respublikasi
  Kuba Respublikasi