Steradian (stereo... va radian) — fazoviy burchak oʻlchov birligi. Uchi shar markazida boʻlib, shar sirtidan shar radiusining kvadratiga teng yuza ajratgan burchak bir S. sifatida kabul qilingan, ster deb belgilanadi. Toʻliq sfera (shar sirti) 4l ga teng S.ni, uch oʻzaro tik tekislik hosil qilgan burchak D ga teng S.ni tashkil qiladi.