Termodinamikaning birinchi qonuni

tizimning energiya saqlanish qonuni boʻlib, unga, asosan, tizim oʻzining ichki energiyasi yoki qandaydir tashqi energiya manbai hisobiga ish bajarishi mumkin

 

'Termodinamikaning birinchi qonuni - energiyaning saqlanish qonunining termodinamik jarayonlarga moslashtirilgan versiyasi bo'lib, energiya uzatishning uch turini ajratadi: issiqlik, termodinamik ish va moddaning o'tkazilishi bilan bog'liq bo'lgan energiya va ularni funktsiya bilan bog'laydi va bu holati, ichki energiya deb ataladi.

Moddani o'tkazmasdan sodir bo'ladigan termodinamik jarayonning birinchi qonuni ko'pincha[1] sifatida ifodalanadi.

,

bu qayerda yopiq tizimning ichki energiyasining o'zgarishini bildiradi, tizimga issiqlik sifatida berilgan energiya miqdorini bildiradi va tizimning uning atrofida bajargan termodinamik ish hajmini bildiradi. Ekvivalent shundan iboratki, birinchi turdagi doimiy harakat mashinalari mumkin emas; ish uning atrofidagi tizim tomonidan amalga oshiriladigan narsa tizimning ichki energiyasini talab qiladi kamayadi yoki iste'mol qilinadi, shuning uchun bu ish natijasida yo'qolgan ichki energiya miqdori issiqlik sifatida qayta ta'minlanishi kerak tashqi energiya manbai yoki tizimda ishlaydigan tashqi mashina tomonidan ish sifatida (shunday qilib tiklanadi) tizimning uzluksiz ishlashi uchun.

  1. http://e-library.namdu.uz/22%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Terma%20dinamika%20va%20statistik%20fizika.pdf