Yadro reaksiyasiturlicha zarrachalar taʼsirida atom yadrosining oʻzgarishi. Ularning turlari koʻp. Yadro reaksiyasi yuz berishi uchun oʻzaro taʼsirlashuvi yadrolar yoki yadro va zarralar orasidagi masofa YU’3sm atrofida boʻlishi kerak. Yadro reaksiyasiga misol qilib zaryadli zarrachalar turli yadrolarga qoʻrsatgan taʼsirni, fotonlarning yadrolarga taʼsirini, neytronlarning yadroga taʼsirini, termoyadro reaksiyalari va boshqalar ni koʻrsatish mumkin.

Yadro reaksiyasi
CNO Cycle.svg

Yana q.Tahrirlash