Tezlanish — vaqt birligida jismning tezligining oʻzgarishiga aytiladi. Tezlik vektori V ning son qiymati va yoʻnalishi boʻyicha oʻzgarish surʼatini ifodalovchi vektor kattalik. Xalqaro birliklar tizimi SI da tezlanish birligi qilib 1 m/s² qabul qilingan.https://www.gstatic.com/education/formulas2/553212783/ru/acceleration.svg https://www.gstatic.com/education/formulas2/553212783/ru/acceleration.svg