Jarrohlar operatsiyada.

Jarroh - tibbiyotning xirurgiya sohasida faoliyat yurituvchi vrach-spetsialist.