Rashidun deb Togʻri yoʻl boshlovchi halifalar yoki Toʻgʻri halifalar (arabchada:الخلفاء الراشدون , oʻqilishi: al-Khulafā’ur-Rāshidūn) aytiladi. Sunni Islomda bu Rashidun halifalaligini vujudga keltirgan dastlabki toʻrtta halifalardir. „Togʻri yoʻl boshlovchi halifalar“ kontsepsiyasi Abbosiylar dinastiyasidan kelib chiqgan. Ushbu tushuncha sunni urf odatlariga borib taqaladi. „Mening misolimga(sunnat) va Togʻri yoʻl boshlovchi halifalarimga qattiq yondosh“(Ibn Majah, Abu Dawood).