AQSH prezidentlari roʻyxati

AQSh prezidenti - mamlakatda davlat va ijroiya hokimiyatiga rahbarlik qiladi. AQSh tarixida shu kungacha 45 marotaba prezident saylangan.

Prezidentlar roʻyxatiTahrirlash

N Tasvir Nomi Hukmronlik boshlanishi Hukmronlik tugashi Saylovlar natijasi Hukmronlik davridagi vitse-prezident Partiya Oldingi mansab
1   George Washington
(1732–1799)
[1][1][1]
1789-yil 30-aprel 4-mart 1797-yil Misol Misol Partiyasiz Misol
2   John Adams
(1735–1826)
[1][1][1]
1797-yil 4-mart 4-mart 1801-yil Misol Misol Federalist Misol
3   Thomas Jefferson
(1743–1826)
[1][1][1]
1801-yil 4-mart 4-mart 1809-yil Misol Misol Demokratik-Respublikachi Misol
4   James Madison
(1751–1836)
[1][1][1]
1809-yil 4-mart 4-mart 1817-yil Misol Misol Demokratik-Respublikachi Misol
5   James Monroe
(1758–1831)
[1][1][1]
1817-yil 4-mart 4-mart 1825-yil Misol Misol Demokratik-Respublikachi Misol
6   John Quincy Adams
(1767–1848)
[1][1][1]
1825-yil 4-mart 4-mart 1829-yil Misol Misol Demokratik-Respublikachi Misol
7   Andrew Jackson
(1767–1845)
[1][1][1]
1829-yil 4-mart 4-mart 1837-yil Misol Misol Demokrat Misol
8   Martin Van Buren
(1782–1862)
[1][1][1]
1837-yil 4-mart 4-mart 1841-yil Misol Misol Demokrat Misol
9   William Henry Harrison
(1773–1841)
[1][1][1]
1841-yil 4-mart 4-aprel 1841-yil Misol Misol Vigi Misol
10   John Tyler
(1790–1862)
[1][1][1]
1841-yil 4-aprel 4-mart 1845-yil Misol Misol Vigi Misol
11   James K. Polk
(1795–1849)
[1][1][1]
1845-yil 4-mart 4-mart 1849-yil Misol Misol Demokrat Misol
12   Zachary Taylor
(1784–1850)
[1][1][1]
1849-yil 4-mart 9-iyul 1850-yil Misol Misol Vigi Misol
13   Millard Fillmore
(1800–1874)
[1][1][1]
1850-yil 9-iyul 4-mart 1853-yil Misol Misol Vigi Misol
14   Franklin Pierce
(1804–1869)
[1][1][1]
1853-yil 4-mart 4-mart 1857-yil Misol Misol Demokrat Misol
15   James Buchanan
(1791–1868)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Demokrat Misol
16   Abraham Lincoln
(1809–1865)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
17   Andrew Johnson
(1808–1875)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Demokrat Misol
18   Ulysses S. Grant
(1822–1885)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
19   Rutherford B. Hayes
(1822–1893)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
20   James A. Garfield
(1831–1881)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
21   Chester A. Arthur
(1829–1886)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
22   Grover Cleveland
(1837–1908)
[1][2]
Misol Misol Misol Misol Demokrat Misol
23   Benjamin Harrison
(1833–1901)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
24   Grover Cleveland
(1837–1908)
[1][2]
Misol Misol Misol Misol Demokrat Misol
25   William McKinley
(1843–1901)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
26   Theodore Roosevelt
(1858–1919)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
27   William Howard Taft
(1857–1930)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
28   Woodrow Wilson
(1856–1924)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Demokrat Misol
29   Warren G. Harding
(1865–1923)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
30   Calvin Coolidge
(1872–1933)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
31   Herbert Hoover
(1874–1964)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
32   Franklin D. Roosevelt
(1882–1945)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Demokrat Misol
33   Harry S. Truman
(1884–1972)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Demokrat Misol
34   Dwight D. Eisenhower
(1890–1969)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
35   John F. Kennedy
(1917–1963)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Demokrat Misol
36   Lyndon B. Johnson
(1908–1973)
[1][1]
Misol Misol Misol Misol Demokrat Misol
37   Richard Nixon
(1913–1994)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
38   Gerald Ford
(1913–2006)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
39   Jimmy Carter
(1924-yilda tugʻilgan)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Demokrat Misol
40   Ronald Reagan
(1911–2004)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
41   George H. W. Bush
(1924-yilda tugʻilgan)
[1][1][1]
Misol Misol Misol Misol Respublikachi Misol
42   Bill Clinton
(1946-yilda tugʻilgan)
[1][1][1]
20-Yanvar 1995-yil 20-yanvar 2001-yil Misol Misol Demokrat Misol
43   George W. Bush
(1946-yilda tugʻilgan)
[1][1][1]
20-yanvar 2001-yil 20-yanvar 2009-yil Misol Misol Respublikachi Misol
44   Barack Obama
(1961-yilda tugʻilgan)
[1][1][1]
20-yanvar 2009-yil 20-yanvar 2017-yil Misol Misol Demokrat Misol
45   Donald Trump
(1946-yilda tug'ilgan)
20-yanvar 2017-yildan Amalda Misol Misol Respublikachilar Misol

Hozirgi hayot PrezidentlarTahrirlash

Prezident Hukmronlik boshlanishi Hukmronlik tugashi
Jimmy Carter 1977–1981 __undefined__
George H. W. Bush 1989–1993 __undefined__
Bill Clinton 1993–2001 __undefined__
George W. Bush 2001–2009 __undefined__
Barack Obama 2009-2017

ManbalarTahrirlash

HavolalarTahrirlash