Gʻarb falsafasi atamasi bilan Gʻarb olamiga xos falsafiy oqimlar va qarashlar majmuasi nomlanadi. Gʻarb falsafasi Sharq falsafasi va baʼzi aborigen xalqlar falsafalaridan ajratilib oʻrganiladi.

Gʻarb falsafasi Yunon falsafasidan boshlangan, deb qabul qilingan. Antik davrlarda falsafa soʻzi ostida umuman fan tushunilgan boʻlsa-da, hozirgi kunda Gʻarb falsafasi faqat olamning subyektivistik manzarasini yaratish bilan mashgʻuldir.

Zamonaviy Gʻarb falsafasi tahliliy falsafa va kontinental falsafa sohalaridan iborat.