Nasr II (Somoniy)

(Nosir II (Somoniy)dan yoʻnaltirildi)

Nasr II (Somoniy) - Movarounnahr hukmdori (914 - 943). Somoniylar sulolasidan.

Ismoil ibn Ahmad 906 yilda Somoniyning nabirasi Ahmad ibn Ismoil (907—914) oilasida tugʻilgan. Nasr 914-yil yanvarida otasi oʻldirilgandan keyin sakkiz yoshida amir boʻldi. Vazir Abu Muhammad Jayhoniy (914-922 Somoniylar saltanatining hukmdori (amiri) bo‘ldi va Jayhoniy vazir etib tayinlandi. Nasrning yoshligi tufayli Jayhoniy imperiyaning amalda hukmdoriga aylandi. Nasr II hukmronligi Somoniylar davrining eng yaxshi davri, boshqacha aytganda, sulolaning “oltin davri” hisoblanadi. Uning taxallusi “Amir Sayyid” edi. Davlat barqarorligi va taraqqiyotida uning vaziri Abu Abdulloh Jayhoniyning (914-921) o‘rni juda muhim edi.

AdabiyotlarTahrirlash

Somoniylar sulolasi

Ahmad I (819 - 864)

Buxoro Amirlari
Nosir I (864 - 879)
Ismoil (879 - 888)
Nosir I (888 - 892)

Moveraunnahr hukmdorlari
Nosir I (875 - 888)
Ismoil (888 - 907)
Ahmad II (907 - 914)
Nosir II (914 - 943)
Nuh I (943 - 954/5)
Abd al-Malik I (954/5 - 961/2)
Nosir III (961/2)
Mansur I (961/2 - 976/7)
Nuh II (976/7 - 997)
Mansur II (997 - 999)
Abd al-Malik II (999)
Ismail II (999 - 1004/5)